Ein kjem attende med informasjon om kva tid det vert opna att.