Langtidsopphald sjukeheim bereknast individuelt etter reglar i eigen forskrift
Korttidsopphald (lovbestemt sats)kr pr. døgn193,-
Korttidsopphald dag el. natt (lovbestemt sats)kr pr. dag110,-
   
Kjøkken
Middagsporsjonar pr. stk. tilkøyrtkr89,-
Middagsporsjonar med dessert pr. stk. kantinekr140,-
Dessert tilkøyrtkr29,-
   
Kjøkkenet kan, om dei har kapasitet, 
selge mat til kommunale og private arrangement