Jakt
Vatnlian utleige jaktkr pr. år15.000,-
Konsesjonssaker
Saker som gjeld ubygde eigedomar under 100 daakr2.500,-
Alle andre saker (inkludert pålagde søknader knytt til misleghald av vilkår)kr5.000,-
Delingssaker etter jordlova
Alle saker inkludert dispensasjonssaker etter plan- og bygningslovakr2.800,-
Saker berre etter jordlovakr1.100,-