Omsorgsbustader

Sundbøkr pr. mnd.5.950,-
Koslia - 61m2 (5 stk.)kr pr. mnd.6.200,-
Koslia - 67m2 (5 stk.)kr pr. mnd.6.400,-
Garasje (4 stk.)kr pr. mnd.230,-
Midtsundtoppen (14 stk.)kr pr. mnd.7.300,-
Lundenjordet (12 stk.)kr pr. mnd.6.300,-
Lundenjordet (3 stk.)kr pr. mnd.7.300,-
Midtsundtunet leilighet 1-4 kr pr. mnd.7.200,-
Midtsundtunet leilighet 5-8kr pr. mnd.7.750,-
 

Kommunale bustader

Finndalen s. 1, nr 1kr pr. mnd.5.200,-
Finndalen s. 1, nr 2kr pr. mnd.5.200,-
Finndalen s. 2, nr 1kr pr. mnd.6.400,-
Finndalen s. 2, nr 2kr pr. mnd.6.400,-
Høgvollvegen 37, leilighetkr pr. mnd.5.400,-
Høgvollvegen 37, hybelkr pr. mnd.2.750,-
Oppebøenvegen 1kr pr. mnd.8.050,-
 
Sal av tilleggsareal (under 500m2) i regulert områdetkr pr. m240,-