Omsorgsbustader
Sundbø kr pr. mnd. 5.166,-
Koslia - 61m2 (5 stk) kr pr. mnd. 5 316,-
Koslia - 67m2 (5 stk) kr pr. mnd. 5 553,-
Garasje (4 stk) kr pr. mnd. 167,-
Midtsundtoppen (14 stk) kr pr. mnd. 6.285,-
Lundenjordet (12 stk) kr pr. mnd. 5.484,-
Midtsundtunet leilighet 1-4  kr pr. mnd. 6.340,-
Midtsundtunet leilighet 5-8 kr pr. mnd. 6.532,-
     
Kommunale bustader
Finndalen s. 1, nr 1 kr pr. mnd. 4.352,-
Finndalen s. 1, nr 2 kr pr. mnd. 4.352,-
Finndalen s. 2, nr 1 kr pr. mnd. 5.579,-
Finndalen s. 2, nr 2 kr pr. mnd. 5.579,-
Høgvollvegen 37, leilighet kr pr. mnd. 4.688,-
Høgvollvegen 37, hybel kr pr. mnd. 2.353,-
     
Motorvarmar/parkeringsplass (Kommunehuset - KOS-Kv. skule) kr pr. år 400,-
Ekstragebyr for El-bil kr pr. år 1.000,-
     
Sal av tilleggsareal (under 500m2)  i regulert området kr pr. m2 20,-