Planen viser m.a. byggeområde for sju frittliggande bustadtomter med tilhøyrande infrastruktur.

Reguleringsplanen ligg til off. ettersyn på kommunehuset i tidsromet 20.06.-01.09.20.

Eventuelle merknader sendast til: Interkommunalt plankontor for Kviteseid og Nissedal Treungvegen 398 3855 TREUNGEN, eller til info@nissedal.kommune.no  innan 01.09.20.

Sjå planen her

Rådmannen