Innspel eller merknader sendast på e-post til alexander.stettin@sweco.no. eller pr. brev til Sweco Norge AS v/ Alexander Stettin, Vekanvegen 10, 3840 Seljord. Kopi sendast til sveinung.seljas@nissedal.kommune.no, eller pr. brev til Interkommunalt plankontor, Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen.

Frist: 05.11.19

Varslingsbrev

Varslingskart

Oversiktskart

Referat oppstartsmøte