Om du ikkje har mottatt SMS frå ReMin er det fint om du tek kontakt med vaksinekoordinator Tone Heggtveit. Dette gjeld også dersom du bur i kommunen, men ikkje er folkeregistert her. Tlf.: 350 68 264 eller 971 76 454. Då blir det avtalt tidspunkt for vaksinering. Tone er tilbake frå ferie frå måndag 26.07.21.