Ny oppfriskningsdose mot korona

Regjeringa har beslutta å følge Folkehelseinstituttet sitt råd og anbefalar ny oppfriskningsdose til personar som er 75 år og eldre. I tillegg bebuarar på sjukeheimar.

 

Vaksineanbefalingar for våren 2023:

• Ny oppfriskningsdose anbefales til personer 75 år og eldre, samt bebuarar på sjukeheimar.

• Ei ny dose vil vera særleg aktuell for dei som ikkje tidlegare har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for dei som har ein eller fleire underliggande risikofaktorar.

• Det bør ha gått meir enn 6 månedar sidan forrige dose.

 

Du må sjølv ringe å bestille deg time til vaksinering. Du blir ikkje kontakta av vaksinekoordinator som tidlegare. Me set fortløpande opp timar på helsestasjonen i Kviteseid.

For bestilling av time ringer du: 350 68 264 eller 971 76 454.

 

Med beste helsing

Tone M. Heggtveit, Vaksinekoordinator