Smittekarantene på 10 døgn kan erstattast med:

  • dagleg testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmar og tilsvarande nære.
  • Husstandsmedlemmar og tilsvarande nære som ikkje kan halde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med dagleg testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.  
  • I tillegg til testregime er det anbefala å bruke munnbind innandørs på offentleg stad og unngå store samankomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefaling om å bruke munnbind gjeld ikkje barn under 12 år, barn over 12 år når dei er på skulen og dei som av medisinske eller andre årsaker ikkje kan bruke munnbind.
  • Følg med på eventuelle symptomar i heile perioden.
  • Ved symptomar skal ein helde seg heime og teste seg.
  • Dei nye reglane vil frå dei trer i kraft også gjelde for dei som er i karantene på det aktuelle tidspunktet. Det betyr at testregime også gjeld for dei.
  • Personar som ikkje følger testregimet må være i karantene i 10 døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidlegast 7 døgn etter siste nærkontakt.
  • Personar som har gjennomgått covid-19 siste tre månadane er unntatt frå smittekarantene. I tillegg vidarefører ein dei særskilte unntaka som gjeld for bl.a. personell i kritiske samfunnsfunksjonar.

Sjølvregistrering av positiv hurtigtest i Remin

Du må no sjølv registrere positivt hurtigtest i e-helseverktøyet Remin 

Endring i rutinar for PCR test

Personar som har tatt tre vaksinedoser (oppfriskingsdose/"boosterdose"), eller som har to vaksinedoser og gjennomgått covid-19 i løpet av dei siste tre månadane, treng ikkje ta PCR test etter positiv hurtigtest.

Er du i tvil om du treng å ta PCR test, til dømes i forhold til koronapass, ta kontakt med Kviteseid legekontor.