Post som kjem i denne perioden blir fortløpande opna, vurdert og journalført, men vil ikkje bli sakshandsama før etter 10. januar i nytt system. Viktige meldingar og dokument vil likevel bli informert om til aktuell sakshandsamar direkte. Det er tekniske og praktiske avgrensingar som ligg til grunn for dette. Postlistene vil vera tilgjengelege heile tida, men med redusert innhald. Frå 10. januar startar me med sakshandsaming i nytt system og me håpar å vera ajour innan 1. februar.