I samband med høyring av nedlegging av skuletilbodet i Brunkeberg, inviterer Kommunedirektøren til ope møte på skulen i Brunkeberg onsdag 20.04 kl. 18:00-19:30. På møtet blir det høve til å stille spørsmål til saka.

Vel møtt!

Med helsing

Kommunedirektøren