Møtet blir halde på grendehuset i Vrådal torsdag 19.11.20 kl. 18:00 -19:30. På møtet blir det høve til å stille spørsmål til saka.

Grunna Korona-situasjonen treng vi påmelding til post@kviteseid.kommune.no eller på tlf. 35 06 81 00 innan 18.11. kl. 12:00. Ved for mange påmeldte, kan vi måtte finne alternative løysingar for gjennomføring av møtet.

Med helsing

Rådmannen