Under føresetnad at det fortsatt blir gjenomført smitteverntiltak som:

- god avstand

- reingjering/spriting av utstyr etter bruk

- god handhygiene

- halde seg heime ved sjukdom/symptom

blir det opna opp for kor, korps, spinning og treningar for personar over 20 år.
Dette er for dei som bur og oppheld seg i kommunen.

Personar som kjem heim til påskeferien må opphalde seg i kommunen i 10 dagar før deltaking på dei opplista aktivitetane.