Arbeidet vil pågå:

3. mai fra kl. 09:00 og fram til kl. 18:00
4. mai fra kl. 07:00 og fram til kl. 18:00
5. mai fra kl. 07:00 og fram til kl. 18:00
6. mai fra kl. 07:00 og fram til kl. 18:00

Det vil under arbeidstidene som er vist over ikke være mulig og kjøre, sykle eller gå over brua.
Etter arbeidstiden slutt vil det bli lagt noen lemmer over arbeidsstedet slik at det er mulig og kjøre, sykle eller gå over disse lemmene.
Det vil være mulig fra klokken 18:00 og fram til klokken 07:00 neste dag.
Dersom en skal kjøre innenfor arbeidstiden som er vist over må en kjøre om Vråliosen eller eventuelt ha bilen parkert på Vrådal sentrum side. Det vil være mulig og gå over sluseporten som er vestenfor Storstraumen bru under hele perioden. De som skal til golfbanen må gå over GS bru som er nærmere Vrådal sentrum. Her vil det også være mulig og sykle.

 

Morten Henning Jensen
Rådgiver
Team bruvedlikehold
Samferdsel, miljø og mobilitet

Telefon: 33 34 41 39 / Mobil: 98 81 03 65

Fylkesvåpen, Vestfold og Telemark fylkeskommune