Planen ligg til gjennomsyn på kommunehuset, 3850 KVITESEID.

Eventuell klage til K-M.departementet på godkjenningsvedtaket, skal etter pbl § 1-9 sendast: Kviteseid kommune v/Interkommunalt plankontor Treungvegen 398 3855 TREUNGEN, seinast tre veker frå kunngjeringsdato.

Krav om erstatning/innløysing etter §§ 15-2 og 15-3 må setjast fram skriftleg seinast 3 år frå same dato.

Sjå planen her.

Rådmannen