Planen ligg til gjennomsyn på kommunehuset, 3850 Kviteseid. Eventuell klage til K-D-departementet på godkjenningsvedtaket, skal etter pbl § 1-9 sendast: Kviteseid kommune v/Interkommunalt plankontor Treungvegen 398 3855 TREUNGEN, eller som e-post til postmottak@nissedal.kommune.no seinast tre veker frå kunngjeringsdato. 
Krav om erstatning/innløysing etter §§ 15-2 og 15-3 må setjast fram skriftleg seinast 3 år frå same dato.

Meir informasjon om planen finn ein her

Kommunedirektøren