Planen viser m.a. byggeområde for 2 eksisterande og 129 planlagde tomter for fritidsbustader, tilrettelagt for kommunal v/a-løysing og med bilveg til kvar tomt.

Reguleringsplanen ligg til off. ettersyn på kommunehuset i tidsromet 10.12.21 - 01.02.22. Eventuelle merknader sendast til: Kviteseid kommune v/Interkommunalt plankontor, Treungvegen 398, 3855 TREUNGEN, eller som e-post til: info@nissedal.kommune.no  innan 01.02.22.

Meir informasjon om reguleringsplanen