Bakgrunn for utviding av plangrensa er at det er behov for meir areal enn først anteke. Planområdet utvidast fleire stader; søraust for hotellet må ein løyse utfordringar med overvatn og driftsveg, nord for Briskelid er det utfordringar med overvatn og åtkomstveg, aust for Tangen og ved Vrådal hyttegrend treng ein sideareal til vegen (i hovudsak midlertidig anleggsareal) og ved Slokvik treng ein areal for å løyse åtkomstar og midlertidig anleggsareal.

Merknader til planarbeidet sendast skriftleg til Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller per e-post til firmapost@vegvesen.no innan 17.03.24. Merk innspel med saksnr. 22/18905.

Kunngjeringsdokumenta (brev og kart) kan òg sjåast på www.vegvesen.no/vegprosjekter/hoeringer-vegprosjekter/

Spørsmål om planarbeidet kan rettast til planleggingsleiar turid.hagelia.korshavn@vegvesen.no.

Kunngjeringsbrev datert 21.02.24
Kunngjeringskart tilleggskunngjering, datert 21.02.24