Skulefritidsordninga

To timar lekselesing/veke (måndag og torsdag etter skuletid) Gratis
12 timar i veka for 1. og 2. klassingar Gratis
   
Inntil 4 timar ut over gratistilbodetkr pr. mnd.900,-
Ferie-SFO har eigen betaling og kjem i tillegg til den ordinære
betalinga, og er bare for dei som melder seg på. 
Det gjeld sommar (juni og august), samt haust- og vinterferie
frå komande skuleår. Søskenmodrasjon er 30 %
Pris pr. veke
Inkludert mat

 


 

Mellom 4 timar og 15 timar i vekakr pr. time i veka190,-
Meir enn 15 timar utover gratistilbodetkr pr. mnd.2.700,-
   
Matpengarkr25,-
Ettermiddager mandag, tysdag, torsdag, fredagkr12,-
Heil dag og onsdagkr25,-
   

Kulturskulen

Skuleårkr pr. halvår1.550,-
Syskenmoderasjon sysken nr. 1 25 prosent
Syskenmoderasjon sysken nr. 2 og fleir 50 prosent
Rabatt ved instrument nr. 2 50 prosent
   
Rektor fullmakt til å sette pris på kortvarige kurs