Skulefritidsordninga
To timar lekselesing/veke (måndag og torsdag etter skuletid   Gratis
     
Inntil 4 timar ut over gratistilbodet kr pr. mnd 670,-
Mellom 4 timar og 15 timar kr pr. time 155,-
     
Meir enn 15 timar utover gratistilbodet kr pr. mnd 2.350,-
     
Matpengar    
Ettermiddager mandag, tysdag, torsdag, fredag kr 10,-
Heil dag og onsdag kr 17,-
     
Kulturskulen
Skuleår kr pr. halvår 1.400,-
     
Syskenmoderasjon sysken nr 1   25 prosent
Syskenmoderasjon sysken nr 2 og fleir   50 prosent
Rabatt ved instrument nr 2   50 prosent
     
Rektor fullmakt til å sette pris på kortvarige kurs