Slit du med å betale lån og rekningar pga. høge renter og høge prisar? 

Byrjar utgiftene å bli høgare enn inntekta? 

Ring direkte til økonomirådgjeverane i kommunen: 

Berit Valhovd 90246243

Anne Marie Åsheim 96011238

Få råd og hjelp til å handtere problema.