Nytt barnehageår startar onsdag 17. august for nye barn, nytt tilbod eller overflytting til ny barnehage.

Barn som fyller eitt år innan utgangen av november har rett på barnehageplass frå den månaden dei fyller eitt år. Retten gjeld berre dersom det er søkt innan 1. mars, til hovudopptaket.

Du søker på kviteseid.kommune.no i Visma sin foreldreportal. 

Søknadsfrist er 1. mars.

Velkomen til barnehagen i Kviteseid kommune!

Kommunalsjef skule og barnehage