Meld inn tiltak til Kviteseid kommune til elisabeth.lid@kviteseid.kommune.no

Frist for å søkje om spelemidlar, etter at anlegget er meldt inn til kommunen, er 10. november 2023.
Søknadsskjema finn du her

Næring og kultur handsamar søknadane fortløpande og med prioriteringar i Idrettsrådet. Politikarane handsamar saka i kommunestyremøtet 7. desember.
Frist for godkjenning av søknadar frå kommunen til Telemark fylkeskommune er 15. januar 2024

For meir informasjon ta kontakt med spelemiddelansvarleg i kommunen: 

Elisabeth Lid
elisabeth.lid@kviteseid.kommune.no
Mobil: 40857748