08-0338 Storstraumen bru vil bli oppgradert slik at den skal tåle Bk10/60.
Dette gjøres for at større kjøretøy skal kunne bruke Fv.3392 som en omkjøringsveg for Fv38 dersom sist nevnte må stenges midlertidig. Dette medfører at klaffen på Storstraumen (som kan åpnes) vil bli løftet av brua og inn på land. Jobben er planlagt gjort over 5 dager.

Jobben starter på mandag 15. juni kl.09:00 og tar sikte på å være ferdig i løpet av fredag 19 juni. Brua vil under perioden ikke være mulig å kjøre over. Det vil derimot være mulig for folk å gå over slusa ved Storstraumen bru. Dette skjer på «eget ansvar». De som velger å gå over slusa må være i «god form»- det er noen trapper opp og ned. De må i tillegg ikke gå i anleggsområdet som er avsperret med gitter og sperrebånd. En må heller ikke parkere slik at det er til hinder for en tyngre lastebil og en kranbil som brukes i jobben på brua.
Biltrafikk må under perioden måtte gå over Vråliosen. Fra Vrådal Panorama til Vråliosen er det ca. 20 km. Dette tar ca. 26 minutter. Fra Vråliosen og ned til Vrådal sentrum er det også ca. 20 km. Denne strekningen tar det ca. 22 minutter og kjøre. Mange bileiere vil nok derfor velge å parkere nordenfor Storstraumen bru og deretter gå over slusa ved Storstraumen og videre til sin hytte/hus.
Det vil også være mulig å gå over en liten privat bru nærmere Vrådal sentrum som ligger mellom Kråkenesvegen og Straumnesvegen. Men dette er kun beregnet for å gå eller sykle. Brua har en maks belastning på 800 kg og er på ett punkt nedtrappet vertikalt med ca. 60 cm. Den egner seg derfor ikke til å kjøre over. I tillegg er den privat. Under arbeidet vil dette kunne føre til noe ulempe for de som bruker Storstraumen bru. Vestfold Telemark fylkeskommune har i samarbeid med Kviteseid kommune gjort tiltak for skolebuss, hjemmesykepleie, politi og brannvesen. De som har hytte/hus må innrette seg slik de finner best for seg i h.h.t. dette skrivet. Det er ikke mange dagene dette vil ta og vi håper alle har forståelse for dette.
1. Bildet over. Sluseporten på Storstraumen er 78 cm bred. Det er mulig å gå over. De som er ustøe ol. anbefales og bruke gangbrua som er vist på bilde 2.
2. Den private brua østenfor Storstraumen bru. (Nærmere Vrådal sentrum) Her er det mulig å gå eller sykle over men ikke kjøre bil. Se kart under merket 3. Det er denne brua som regnes for hoved forbindelsen for gående/syklende over til Vrådal sentrum under oppgraderingen av Storstraumen bru.
3. Alternativ bru er vist over til høyre for Bukkøy. Over denne brua er det også veldig lett og gå samt å bruke sykkel fram og tilbake til Vrådal sentrum.
4. Dersom en er avhengig og ha bil til hytta må en kjøre om Vråliosen. En tur på ca. 50 minutter. 
 
Dersom du trenger INFO kan du kontakte fylkeskommunen via e-mail: morten.jensen@vtfk.no.
 
Har du mulighet til å ta hytteturen utenfor datoene f.o.m. 15 juni t.o.m. 19 juni vil du ikke bli berørt av denne stengningen.

 
Hilsen
Vestfold & Telemark fylkeskommune
v/Morten Henning Jensen
Mobil 988 10 365