Pga. arbeid på ny pumpestasjon ved Joker må ein stenge vatnet i ein periode. Vatnet blir stengt frå kl. 09.00. Det er litt usikker på når arbeidet er ferdig og vatnet blir kopla tilbake. Det vil bli innført kokepåbod av drikkevatnet. Kokepåbodet vil vare fram til drikkevassprøvene er godkjent. Fyll gjerne opp kanner på førehand. Ta kontakt om de lurar på noko.