Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Stor skogbrannfare!

Publisert , Oppdatert 09. juni 2023
Brannmann som slokker brann i skog

DET ER NÅ UAKTSOMT MED BRUK AV ÅPEN ILD I SKOG OG MARK

De siste dager har skogbrannfaren økt drastisk i Sør-Norge, og det er knusktørt i terrenget i store deler av Sør-Norge. Brannvesenet fraråder nå på det sterkeste å tenne bål eller grille i skog og mark! Kun en liten gnist kan starte en stor brann.

Stor skogbrannfare!

Det er en fortløpende vurdering om vi med lokal forskrift innfører totalforbud.

Den internasjonale langtids-værmeldingstjenesten EFFIS og Meteorologisk institutt synliggjør at et vedvarende høytrykk med temperaturer over normalen vil ligge over Sør-Norge fram til midten av juli. Mangel på nedbør og tørt terreng gjør at faren for branner i skog og kratt har blitt meget stor.

Dette medfører et særlig strengt aktsomhetsnivå og det vil mange steder være uforsvarlig å gjøre opp åpen ild utendørs. Dette omfatter for eksempel bruk av engangsgriller og andre bål- og peisinnretninger, og håndtering av brannfarlig avfall og lignende. Dette for å hindre faren for uønsket antennelse og spredning.

Brannvesenet har den siste tiden merket en økning av unødvendige utrykninger til bål- og bråtebranner som har kommet ut av kontroll. 

Brannsjefene oppfordrer alle til å respektere den tydelige anmodningen om å ikke bruke åpen ild, og samtidig bidra til den nasjonale dugnaden for at samfunnet skal være mest mulig trygt og godt.

Grilling i egen hage og hustomt er definert som innmark og kan tillates, men er ikke unntatt aktsomhetsnormen.

Det gjøres oppmerksom på at skader som eventuelt skulle oppstå som følge av bruk av ild eller annen aktivitet som fører til brann kan medføre straffeansvar.

Takk for at du bidrar.

Brannsjefene i Telemark
 

Skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen

Skognæringen er viktig for sysselsetting og verdiskapning nasjonalt og lokalt. Næringen er avhengig av drift og råstoffleveranser gjennom hele året . 
Retningslinjer for skogdrift i skogbrannsesongen. (PDF, 486 kB)