Dersom du ser nokon som gjeng eller stend aleine, nokon som blir heldt utanfor fordi dei kanskje er litt sjenerte eller kanskje ikkje har dei tøffaste kleda eller…

Sei HEI eller møt dei med eit smil i gongen eller i skulegården. Du veit ikkje korleis denne personen har det utanfor skulen. 

Din godhet kan gjere ein stor forskjell i nokons liv!…