Kvart tredje sekund blir ei jente gifta vekk. Det blir òg barndomen, draumane, fridomen og moglegheitene hennar. Lat born via seg til livet og støtt kampen mot barneekteskap.

 

I år kjem bøsseberarane heim til deg,  sundag 24. oktober.

 

Ynskjer du meir informasjon om årets TV-aksjon, klikk her