Søndag 23. oktober går årets TV-aksjon av stabelen!

I år går innsamlingsaksjonen til Leger Uten Grensers arbeid for å gje livreddande helsehjelp til menneske som treng det mest.

Deler av pengane som samlast inn skal gå til forskningsorganisasjonen DNDi som utviklar medisinar mot kjende og ukjende sjukdommar.