Eivind Berges legat går til ungdom under 30 år frå Morgedal som går på vidaregåande skule eller tek høgare utdanning. Det er nå høve til å søkje på legatet for skuleåret 2021-2022. Resterande beløp i legatet vil bli fordelt likt på kvalifiserte søkjarar, inntil 5000,- kr. pr. søkjar. Søknad saman med dokumentasjon på skulegang/studium sendast til Kviteseid kommune på post@kviteseid.kommune.no

Søknadsfrist: 01.02.22