Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Utskriven eigedomsskatt

Publisert
500_50_blandet[1]

I medhald av Lov om eigedomssatt av 6. juni 1975, nr. 29, vert det for eigedomsskatteåret 2022 skrive ut eigedomsskatt på kraftverk, vikdraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum. Jf. Eigedomsskattelovens § 3, fyrste ledd, bokstav c, med ein satas på 7 promille av takstverdien. Vidare vert det skrive ut eigedomsskatt på eit «særskilt fastsatt brunnlag» i medhald til overgangsregelen til eigedomsskatteloven §§ 3 og 4, fyrste ledd.

Lista over utskriven eigedomsskatt er lagt ut på sentraladministrasjonen, kommunehuset i Kviteseid, i tre veker frå 1. mars.

Eigedomsskatten forfell til betaling i tre terminar. Faktura for 1. termin vert sendt ut i slutten av mars med forfall i slutten av april saman med dei andre eigedomsgebyra. Innbetalingskort for 2. termin har forfall i juli og 3. termin har forfall i november. Skattesetel vert sendt ut separat. 

Kviteseid kommunen har ikkje eigedomsskatt på bustader og hytter.

 

Økonomisjefen