Vatn

Tilknytning

   Ink. MVA   Eks. MVA
Bustad/fritidsbustad (normalsats) kr 12.500,- kr 10.000,-
Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon        
         

Årsgebyr

       
Abonnementsgebyr for bustad og fritidsbustad

kr pr. år

1.805,- kr pr. år 1.444,-
Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon        
         

Forbruksgebyr

       
Pr. kbm etter målt eller stipulert forbruk kr pr. kbm. 23,36 kr pr. kbm. 18,69
         
Stipulert forbruk bustad inntil 120 m2: 150 kbm kr 3.504,- kr 2.804,-
Stipulert forbruk bustad over 120 m2: 190 kbm kr 4.439,- kr 3.551,-
Stipulert forbruk fritidsbustad inntil 120 m2: 50 kbm kr 1.168,- kr 935,-
Stipulert forbruk fritidsbustad over 120 m2: 60 kbm kr 1.402,- kr 1.121,-
         

Målarleige pr. år:

       
Liten målar kr 312,50 kr 250,-
Stor målar kr 625,- kr 500,-

Avløp

Tilknytning

       
Bustad/fritidsbustad (normalsats) kr 12.500,- kr 10.000,-
Næringsbygg betalar normalsats multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon        
         

Årsgebyr

       
Abonnementsgebyr for bustad og fritidsbustad kr 1.495,- kr 1.196,-
Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon        
         

Forbruksgebyr

       
Pr. kbm etter målt eller stipulert forbruk kr 31,15 kr 24,92
         
Stipulert forbruk bustad inntil 120 m2: 150 kbm kr 4.673,- kr

3.738,-

Stipulert forbruk bustad over 120 m2: 190 kbm kr 5.919,- kr 4.735,-
Stipulert forbruk fritidsbustad inntil 120 m2: 50 kbm kr 1.558,- kr 1.246,-
Stipulert forbruk fritidsbustad over 120 m2: 60 kbm kr 1.869,- kr 1.495,-
         

Slam

Septikktank grunnpris kr 3.272,50 kr 2.618,-
Pris pr. kbm utover grunnpris kr 725,- kr 580,-
         

Feiing/tilsyn brannvern

Årleg tilsynsgebyr per husstand/fritidsbustad kr 306,25 kr 245,-
Årleg feiegebyr per husstand/fritidsbustad kr 141,25 kr 113,-