Vatn

Tilknytning

  Ink. MVA Eks. MVA
Bustad/fritidsbustad (normalsats)kr20.000,-kr16.000,-
Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon    
     

Årsgebyr

    
Abonnementsgebyr for bustad og fritidsbustadkr2.820,-kr2.256,-
Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon    
     

Forbruksgebyr

    
Pr. kbm etter målt eller stipulert forbrukkr pr. kbm.41,43kr pr. kbm.33,22
     
Stipulert forbruk bustad inntil 120 m2: 150 kbmkr6.229,-kr4.983,-
Stipulert forbruk bustad over 120 m2: 190 kbmkr7.890,-kr6.312,-
Stipulert forbruk fritidsbustad inntil 120 m2: 50 kbmkr2.076,-kr1.661,-
Stipulert forbruk fritidsbustad over 120 m2: 60 kbmkr2.492,-kr1.993,-
     
Målarleige pr. år:    
Liten målarkr312,50kr250,-
Stor målarkr625,-kr500,-
     

Avløp

Tilknytning

    
Bustad/fritidsbustad (normalsats)kr20.000,-kr16.000,-
Næringsbygg betalar normalsats multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon    
     

Årsgebyr

    
Abonnementsgebyr for bustad og fritidsbustadkr2.940,-kr2.352,-
Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon    
     

Forbruksgebyr

    
Pr. kbm etter målt eller stipulert forbrukkr pr. kbm.52,90kr pr. kbm.42,32
     
Stipulert forbruk bustad inntil 120 m2: 150 kbmkr7.935,-kr6.348,-
Stipulert forbruk bustad over 120 m2: 190 kbmkr10.051,-kr8.041,-
Stipulert forbruk fritidsbustad inntil 120 m2: 50 kbmkr2.645,-kr2.116,-
Stipulert forbruk fritidsbustad over 120 m2: 60 kbmkr3.174,-kr2.539,-
     

Slam

Septikktank grunnpriskr2.318,75kr1.855,-
Pris pr. kbm utover grunnpriskr513,75kr411,-
     

Feiing/tilsyn brannvern

Årleg tilsynsgebyr per husstand/fritidsbustadkr203,75kr163,-
Årleg feiegebyr per husstand/fritidsbustadkr93,75kr75,-
Feiing for løp 2 kr297,50kr238,-