Vatn

Tilknytning

   Ink. MVA   Eks. MVA
Bustad/fritidsbustad (normalsats) kr 12.500,- kr 10.000,-
Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon        
         

Årsgebyr

       
Abonnementsgebyr for bustad og fritidsbustad

kr pr. år

1.791,-   1.433,-
Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon        
         

Forbruksgebyr

       
Pr. kbm etter målt eller stipulert forbruk kr pr. kbm. 26,28 kr pr. kbm. 21,02
         
Stipulert forbruk bustad inntil 120 m2: 150 kbm kr 3.941,- kr 3.153,-
Stipulert forbruk bustad over 120 m2: 190 kbm kr 4.992,- kr 3.994,-
Stipulert forbruk fritidsbustad inntil 120 m2: 50 kbm kr 1.314,- kr 1.051,-
Stipulert forbruk fritidsbustad over 120 m2: 60 kbm kr 1.577,- kr 1.261,-
         

Målarleige pr. år:

       
Liten målar kr 312,50 kr 250,-
Stor målar kr 625,- kr 500,-

Avløp

Tilknytning

       
Bustad/fritidsbustad (normalsats) kr 12.500,- kr 10.000,-
Næringsbygg betalar normalsats multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon        
         

Årsgebyr

       
Abonnementsgebyr for bustad og fritidsbustad kr 1.574,- kr 1.259,-
Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon        
         

Forbruksgebyr

       
Pr. kbm etter målt eller stipulert forbruk kr 33,91 kr 27,13
         
Stipulert forbruk bustad inntil 120 m2: 150 kbm kr 5.087,- kr

4.070,-

Stipulert forbruk bustad over 120 m2: 190 kbm kr

6.443,-

kr 5.155,-
Stipulert forbruk fritidsbustad inntil 120 m2: 50 kbm kr 1.696,- kr 1.357,-
Stipulert forbruk fritidsbustad over 120 m2: 60 kbm kr 2.035,- kr 1.628,-
         

Slam

Septikktank grunnpris kr 3.174,- kr 2.539,-
Pris pr. kbm utover grunnpris kr 704,- kr 563,-
         

Feiing/tilsyn brannvern

Årleg tilsynsgebyr per husstand/fritidsbustad kr 276,25 kr 221,-
Årleg feiegebyr per husstand/fritidsbustad kr 127,50 kr 102,-
Feiing for løp 2  kr 404,- kr 323,-