Program:
Kl 1100 Velkomen ved Bjørn Nordskog, ordførar
Kl 1105 Vestfold og Telemark padleled ved Bård Andersen, prosjektleiar padleleden
Kl 1115 Prosjekt Ågapet ved Elisabeth Lid, næringssjef Kviteseid kommune
Kl 1125 Vidare utvikling ved Pål Kleffelgård daglig leiar Telemarkskanalen regionalpark
Kl 1140 Underhaldning og snorklipping
Kl 1145 Avslutning ved Truls Vasvik, leiar av Hovedutval for næring og reiseliv VTFK
Kl 1155 Mingling og grilling