Vi steiker vaflar, kokar kaffi og er tilgjengelege for ein prat om psykisk helse. Tema for årets markering er "Ver merksam, ver tilstade og følg opp - livet under og etter pandemien". Vi ynskjer å gjere oss synlege og fokusere på at alle har ei psykisk helse. 

Vel møtt! 

Helsing 

Lill Iren Djuve 
Leiar for psykisk helse og rustenestene