Me leitar framleis etter den store vasslekkasjen. Det er difor naudsynt å stengje vatnet i korte periodar frå klokka 09.00-15.00 i dag, for å feilsøkja vidare. 

Det vil koma ny melding når me veit meir. Me beklagar ulemper dette måtte medføra. 

Minner om framleis vatningsforbod.