Vedtekne satsar er gjeldande frå 01.01.2023

Med heimel i eierseksjonslova §15 er det fastsett fylgjande satsar som du kan laste ned her: