Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Brunkeberg_industriområde_bilde

Brunkeberg industriområde

I medhald av pbl § 12-10 gav formannskap 28.11.19 (sak 096/19) rådmannen fullmakt til å legge forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Brunke...
Vedhogst

Vedhogst

Kviteseid kommune har tomteareal som skal ryddast for lauvskog. Har du bruk for ved og har lyst til å hogge den sjølv er dette gode områder for ein le...
social-share-fallback - NAV

NAV Vest-Telemark

Frå 01.01.2020 Er NAV Kviteseid ein del av oppgåvefelleskapet NAV Vest-Telemark. NAV Vest-Telemark har hovudkontor på Dalen og er å finne i Sentrum...
Foto: Åse Anette Tormodsvik

GOD JOL OG GODT NYTT ÅR!

Kommunehuset er stengt for publikum joleftan og nyttårseftan. I romjoli er opningstidene kl. 0900-1400.
Nedgravd oljetank

Nedgravne oljetankar

Frå 2020 er fyring med mineralolje for å varme opp bustader og andre bygg i hovudsak forbode.
setlar+pengar

Budsjett 2020 og økonomiplan 2021 - 2023

Med heimel i Kommunelova §14-3 vert formannskapet si innstilling til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2021 - 2023 for Kviteseid kommune lagt ut til off...
Bilde kulturminneplan

Kommunedelplan - kulturminne - 2020 - 2023

Kviteseid formannskap vedtok i møte 14.11.2019 framlegg til kommunedelplan – Kulturminne 2020 – 2023. Merknader til planen skal sendast til Kvitese...