Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
unnamed (2)_412x412

Melding frå Vest-Telemark Kraftlag AS

På grunn av trefelling ved lågspentlinja i Åslandfeltet må VTK Nett stenge Åslandvegen nede ved hovedvegen fredag 16. september frå kl. 09.00 til kl...
Straumstøtte

Vilkår for straumstøtte - Fritidsbustadar

Temaet er avklara i vedtekne «Retningsliner for bruksendring frå fritidsbustad til heilårsbustad», tillegg til kommuneplanen for Kviteseid, sjå vedleg...
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Me treng tilkallingsvikarar!

Eining for funksjonshemma treng tilkallingsvikarar på dag, kveld og helg. Erfaring frå arbeid med menneske med funksjonsvariasjonar er ein fordel, ...
Foto: Vivi F. Smidesang

TV-aksjonen 2022 - Saman reddar vi liv

Ynskjer du å vere bøssebærar? Ta kontakt med: Egil Jøsendal: tlf. 92 05 77 72 - område: Brunkeberg Halvor Nyland: tlf. 90 94 99 33 - område: Kv...
Illustrasjonsfoto Colorbox

Bandtvang

Utvida bandtvang i Kviteseid og Nissedal kommune: Kviteseid og Nissedal kommune vedtok i 2015 lokal forskrift om utvida bandtvang i den tida  bufe ...