Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
group of happy elementary school students walking

Informasjon kring skulestart

Kviteseid kommune ynskjer alle elevar velkomen til skuleåret 2020-2021 måndag 17. august! 
Logo

Statlege midlar til Kviteseid kommune

Kviteseid kommune har fått tildelt kr 1 400 000 frå staten. Dette er eit tilskot til kommunar som er hardt ramma av høg arbeidsledigheit som følgje av...
school-books-images

Opningstider på biblioteket i sommar

I juli vil det vera redusert opningstid på biblioteket grunna ferieavvikling.  Biblioteket vil vera opent torsdagar kl. 12:00-18:00. 
Dagshustjønna plankart

Dagshustjønni

I medhald av pbl § 12-10 vedtok formannskapet 11.06.20 (sak 054/20) å legge forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Dagshustjønni ut til off...
Stengt

Plankontoret stenger

Grunna ferieavvikling er plankontoret for Kviteseid og Nissedal stengt i vekene 30 og 31.   Plansjefen.
Brunkeberg_industriområde_bilde

Brunkeberg industriområde - godkjent

I medhald av pbl § 12-12 eigengodkjente Kviteseid kommunestyre 28.05.20 (sak 032/20)  detaljreguleringsplanen Brunkeberg industriområde, planid 201900...